ร่วมกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์…วันเด็กสุขี

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการอบต.หนองจะบก

ร่วมกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์…วันเด็กสุขี

ประจำปี 2566 พร้อมมอบของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา

Similar Posts