ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการขุดลอกท่อรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง

นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการขุดลอกท่อรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Similar Posts