ลงพื้นที่สำรวจการขุดลอกรางระบายน้ำ และกำจัดวัชพืชโดยรอบ หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5 เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจการขุดลอกรางระบายน้ำ และกำจัดวัชพืชโดยรอบ เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ถนนเส้นบชร. หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจะบก ท่านสามารถติดต่อขอรับกระสอบทรายได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองจะบก สายด่วน โทร.062-6071391 , 044-756908

Similar Posts