ลงพื้นที่สำรวจจุดน้ำท่วมภายในหมู่ที่ 5 พร้อมตั้งเครื่องสูบน้ำ กำจัดวัชพืช เศษขยะ และแจกกระสอบทราย

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5 และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจจุดน้ำท่วมภายในหมู่ที่ 5 พร้อมตั้งเครื่องสูบน้ำ กำจัดวัชพืช เศษขยะ และแจกกระสอบทรายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้

Similar Posts