ลงสำรวจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมกับนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา และผู้นำชุมชน ลงสำรวจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้สูงอายุและเด็กพิการ ในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือร่วมกันต่อไป

Similar Posts