องค์การบริหารตำบลหนองจะบก พร้อมสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5 และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่พร้อมกับคุณจรัญเจ้าของที่ดินเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยโรงแรมสิรินบูติก หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง

Similar Posts