อบต.หนองจะบก ร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะศึกษาดูงานจากอบต.หนองจะบก ร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพฯ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จ.พระนครศรีอยุธยา

Similar Posts