ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นางเรียม นิลวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณ แหลมไธสง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่ติดตามการให้บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบกร่วมกับกรมปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยบริการทำหมันฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ณ วัดบ้านถนนหัก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจะบก

Similar Posts