ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านกรีน 5  (จากร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านกรีน-คลองชลประทาน) หมู่ที่ 2 บ้านกรีน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านกรีน 5  (จากร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านกรีน-คลองชลประทาน) หมู่ที่ 2 บ้านกรีน 

Similar Posts