โครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง ผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นบ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบก ตามโครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้เดินรณรงค์ปฏิบัติการเชิงรุก ตามมาตราการ 5 ป 1 ข พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก รวมทั้งเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุภายในพื้นที่ และแจกจ่ายทรายอะเบทให้แก่ประชาชน ณ บ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts