โครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ

พันตำรวจเอก วีณวัฒน์ ศรีแย้ม ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง พร้อมคณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง ได้จัดโครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชน ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts