โครงการผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงตำบลหนองจะบกปลอดภัยลดอันตรายจากโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมโครงการผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงตำบลหนองจะบกปลอดภัยลดอันตรายจากโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2566 พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts