โครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อให้เด็กเล็กได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์สาธิตเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรนารี

Similar Posts