โครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองจะบก

วันพฤหัสบดีที่ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองจะบก พร้อมกับเด็กเล็กอบต.หนองจะบก คณะครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่อบต.หนองจะบก ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

Similar Posts