โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองจะบก ปี 2566

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มอบหมายให้นางเรียม นิลวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เปิดโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองจะบก ปี 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts