โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 6 วิชาศิลปะบำบัด ป้องกันโรคสมองเสื่อม

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหนองจะบก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 6 วิชาศิลปะบำบัด ป้องกันโรคสมองเสื่อม วาดภาพบริหารกล้ามเนื้อ เพ้นท์กระเป๋าผ้า โดย ดร.อลิศา โชตินนท์ภิชา และคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก และในวันนี้นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้มอบเสื้อให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุและคณะกรรมการ รุ่นที่ 2 อีกด้วย

Similar Posts