โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันที่สอง)

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 วันที่สองของการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ” 10 อันดับเมนูอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ”ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา โดยเมนูในการฝึกสอนในวันนี้สอนวิธีการทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และแกงเขียวหวานไก่

Similar Posts