พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มอบหมายให้ นางจุฑาทิพย์ เดชศิริ นักพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตร จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แก่ผู้ให้การสนับสนุนปรับปรุงศูนย์การศึกษาพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการเมืองนครราชสีมา ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

Similar Posts