โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองจะบก วัยใส ใส่ใจ รักษ์โลก ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้จัดโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองจะบก วัยใส ใส่ใจ รักษ์โลก ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู โดยมีนางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

Similar Posts